Yhteystiedot
Nimi*
Henkilötunnus*
Osoite*
Postinumero ja -toimipaikka*
Puhelinnumero*
Sähköposti*
Siviilisääty*
Asevelvollisuus*

TyösuhdeTyönantaja*
Ammatti*
Työsuhteen alkamisaika*
huom! Edellinen työsuhde huomioidaan, jos nykyinen työsuhde on kestänyt alle vuoden tai jos hakija on eläkkeellä
Edellinen työnantaja
Edellisen työsuhteen alkamisaika
Edellisen työsuhteen loppumisaika
Bruttotulot palkasta tai eläkkeestä/ kk*
Muut tulot, esim. opintuki, lapsilisät, osinkotulo, vuokratulo tms
Hakijan nykyiset velanhoitomenot/kk*

Asumismuoto
Asumismuoto*
Asumisaika nykyisessä asunnossa*
Samassa taloudessa asuvien lukumäärä, hakija mukaan luettuna*

Luottokortit
Kansainvälinen luottokortti*
Öljy-yhtiön luottokortti*
Kaupan luottokortti*

Haetun luoton määrät

PEP Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person, PEP) pidetään henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä tehtävässä toisessa valtiossa (valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri, parlamentin jäsen, korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tms. oikeuselimen jäsen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta)
PEP*